Spiritual Healing ~ Delphinians Material

Λίμνη Βουλιαγμένης, Αττική

Φυσικά και Είμαστε εδώ, Είμαστε εδώ με τον καθένα από εσάς… παρακαλούμε να καθίσετε σε μια χαλαρή θέση – μην σταυρώνετε τα χέρια ή τα πόδια προκειμένου να επιτρέψετε στην ενέργεια να κινηθεί δίχως μπλοκαρίσματα…
Αν θέλετε να προστατευτείτε από μια κατάσταση ή ενέργεια άλλου, μπορείτε να σταυρώσετε τα δάχτυλά σας μπροστά στο ηλιακό πλέγμα – μαζί και τους αντίχειρες… μ’ αυτόν τον τρόπο, διατηρείτε το προσωπικό σας πεδίο… γνωρίζετε πως με το αριστερό λαμβάνετε και με το δεξί δίνετε – δημιουργώντας αυτού του είδους το κύκλωμα, κινείτε την ενέργεια μέσα σας ή γύρω από το δικό σας κέντρο…
Οπότε, πείτε πως βρίσκεστε σε μια συνάντηση και νοιώθετε λίγο ευσυγκίνητοι ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών… εάν, ηθελημένα, κάνετε αυτήν την κίνηση και κλείσετε τα μάτια για μια στιγμή, θα αρχίσετε να επιστρέφετε στο κέντρο σας – πρόκειται για ένα μαγικό τρυκ…
Φυσικά, όλοι μπορείτε να κοιτάτε πέρα στο σώμα του

Read more

Vouliagmeni Lake, Attica

Of course, We are here, We are with you each and everyone… please sit in an open manner; don’t cross your arms or legs so that you may allow the energy to move without blocks…
If you want to protect yourself from a situation or the energy of another, you can cross your fingers in front of your solar plexus – thumbs as well… in this way you maintain your own field… you know with the left you receive and with the right you give – by creating this type of circuit, you move the energy inside of yourself or around your own centre…
So, say you are at a meeting and you feel yourself becoming a bit emotional about the exchange of information; if you, deliberately, close yourself like that, close your eyes for one moment and you will begin to return to your own center – that’s a

Read more

Ακρωτήριο Σούνιο, Αττική

Όλοι γνωρίζετε πως ο Ποσειδώνας ήταν, πιθανόν, ο πιο άγριος θεός σας – αν νομίζετε πως δεν μπορούσε να νικήσει τον αδελφό του, τον Δία, κάνετε λάθος… γνωρίζετε το πώς η θάλασσα μπορεί να κατατρώει την γη… τι μπορεί να κάνει η γη στην θάλασσα; Ίσως να την περικλείει, ίσως να επηρεάζει τα ρεύματα, αλλά να την ελέγξει; Σε καμμιά περίπτωση!
Τώρα, όπως ξέρετε, αυτός ο θεός ήταν ο εκπρόσωπος του νερού… το πρώτο πράγμα που Θέλουμε να κάνετε όλοι είναι να αυξήσετε την πρόσληψη νερού, ιδιαιτέρως για τις δυο επόμενες εβδομάδες – μην πιείτε νερό από την βρύση εκτός κι αν το φιλτράρετε… επομένως θέλετε το πιο καθαρό νερό που μπορείτε να βρείτε – αν μένετε κοντά ή δίπλα σε φυσική πηγή, κάντε την διαδρομή και φέρτε από κει νερό στο σπίτι, τουλάχιστον ένα λίτρο παραπάνω κάθε μέρα…
Όχι μόνο σας Συνδέουμε, ενεργειακά, με τον Χώρο, αλλά και σας

Read more

Cape Sounio, Attica

You all know that Poseidon was, probably, your most fierce god – if you think he could not have beaten up his brother, Zeus, you are wrong… you know how the sea can wear away the earth… what can the earth do to the sea? Perhaps contain it, perhaps affect the currents, but control? Absolutely not!

Now, as you know, this god was the representative of the water… the first thing We want you all to do is to increase your intake of water, particularly, for the next two weeks – don’t drink the water from the tap unless you filter it… so you want the purest water you can find – if you live next to or near a natural spring, take the trip and carry some water back home, at least one liter more per day…

Not only do We connect you, energetically, with the Site, We introduce

Read more