Spiritual Healing ~ Delphinians Material

Ακρόπολη

Ζητούμε από τον καθένα σας να καθίσει σε μια δεκτική στάση – αυτό, απλά, σημαίνει πως τα πόδια σας εφάπτονται στο έδαφος και τα χέρια σας είναι ανοιχτά…
Η πρόθεσή Μας είναι να κινήσουμε μια πολύ μεγάλη δύναμη μέσω των φυσικών σας σωμάτων – Προτιθέμεθα να ευλογήσουμε αυτήν την πόλη…
Ίσως θα θέλατε να συμμετάσχετε, όλοι, στην ευλογία… πρώτα, όσοι από εσάς ήσασταν μαζί Μας στα Μετέωρα, ξεκινήστε να λέτε την προσευχή σας, πάλι και πάλι και πάλι… επιτρέψτε σ’ εκείνην την δόνηση να κινηθεί μέσω των σωμάτων σας μέσα στην γη κι Εμείς θα Δουλεύουμε τριγύρω στον Κύκλο πρώτα για να Καλωσορίσουμε τον καθέναν σας, ενεργειακά…
Φέρτε Μας το νερό… συνεχίσετε να προσεύχεσθε…
Ακολουθεί τελετουργικό
Εντάξει, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με την Συνάντησή Μας…
Κάναμε έναν καθαρισμό των πεδίων σας… επίσης, Συνδέσαμε εκείνους από εσάς δεν ήταν στον ιερό χώρο μ’ εκείνους από εσάς που ήταν…
Θα θέλαμε να

Read more

Acropolis

We ask each of you to sit in a receptive manner; this simply means that your feet are flat on the ground and your hands are open…

We have the intention to move a great deal of force through your physical bodies – Our intention is to bless this city…

You might all like to join in the blessing… first, those of you who joined Us at Meteora begin to say your prayer again and again and again… allow that vibration to move through your bodies into the earth and We will be working around the Circle first to greet each of you, energetically…
We ask you to bring the water… keep your prayers going…
A ritual follows
Ok, now We can begin with Our Meeting…
We were doing a clearing of your fields… also, We were connecting those of you who were not on the sacred land of Meteora

Read more

Μετέωρα


Πριν τον διαλογισμό

Πρέπει όλοι να καταλάβετε πως στέκεστε σε ιερό έδαφος…

Γνωρίζετε πως εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να μείνουν εδώ περνούν τον περισσότερο από τον χρόνο τους προσευχόμενοι για σας και τους άλλους – κι αυτό θα έπρεπε να το έχετε στο νου σας όταν είστε εδώ: πως υπάρχουν άλλοι οι οποίοι φροντίζουν για την σύνδεσή σας με το Θείο, οι οποίοι κάνουν αποστολή της ζωής τους το να είναι κανάλι ανάμεσα στο Θείο και τους ανθρώπους εδώ κάτω…

Είστε, λοιπόν, εδώ πάνω σήμερα…

Έχετε έρθει για να τους συνδράμετε στις προσευχές τους… είστε όλοι Χριστιανοί, έτσι δεν είναι; Ή ήσασταν… επομένως μπορείτε να διαλέξετε μια προσευχή, μια που γνωρίζετε απέξω και αρχίστε να την επαναλαμβάνετε σιωπηλά μέσα σας καθώς θα μπαίνετε στον οίκο εκείνων που προσεύχονται… προσευχηθείτε – μ’ αυτόν τον τρόπο, συνδέεστε μαζί τους… επίσης, γίνεστε κανάλι για το Θείο επιτρέποντάς του να διαπεράσει το

Read more

Meteora

Before the meditation
You all must understand that you are standing on Sacred Ground…
you know that those humans that have chosen to stay spend most of their time praying for you and the others – and this you should keep in mind when you are here… that there are others who are looking out for your connection with the Divine, they make it their life-mission to be the channel between the Divine and the humans below…
So you’ve come up here today…
you’ve come up to join them in their prayers… you are all Christians, are you not? Or were… so you might choose a prayer, one that you know by heart and begin to repeat it silently to yourself as you enter the home of those who pray; you pray – in this way, you connect with them… you, also, become a channel for the Divine allowing it

Read more

Θεόπετρα


Έξω από την σπηλιά, πριν την εξερεύνησή της
Ασφαλώς, Είμαστε εδώ μαζί σας…
Βλέπετε, ο άνεμος φυσάει οπότε μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σας και να ακούσετε τα φύλλα που θροΐζουν – αυτή είναι μια μέθοδος για να ανοίξει, να διευρυνθεί η συνειδητότητα… όσοι από εσάς Μας έχετε ακολουθήσει στο παρελθόν, βασικά, όλοι σας, ίσως να θυμάστε εκείνη την Τελετή (Δωδώνη)… γνωρίζετε πως ανοίγουμε το μυαλό σας και Χρησιμοποιούμε πολλές τεχνικές, τις οποίες μπορείτε κι εσείς να χρησιμοποιήσετε οποτεδήποτε το χρειάζεστε: μπορείτε να κάνετε μια επανάληψη και να τις θυμηθείτε…
Πολύ σημαντική η επίσκεψη σήμερα σ’ αυτόν εδώ τον Χώρο…
Γνωρίζετε πως Έχουμε μιλήσει εκτεταμένα σχετικά με την μητριαρχική κοινωνία – αυτό το μέρος εδώ ήταν ένα από τα αρχικά σημεία προέλευσης, εδώ ήταν ένα από τους τόπους διαμονής…
Γνωρίζετε πως οι πρώτοι άνθρωποι ήσαν νομάδες, μετακινούνταν από μέρος σε μέρος όπως ακριβώς μετακινείστε κι εσείς από Χώρο σε Χώρο

Read more