Spiritual Healing ~ Delphinians Material

Βόλος

Η επιφάνεια του πλανήτη σας έχει διαφοροποιηθεί… η υπάρχουσα διάσταση έχει μετατοπίσει μια δόνηση, γεγονός που επιτρέπει στην γη να κινείται πιο ελεύθερα μέσω του δικού της μετασχηματισμού – την ίδια στιγμή καθίσταται πιο δύσκολο για τον μέσο άνθρωπο, ας τον πούμε έτσι, να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, στις καιρικές συνθήκες, στις περιστάσεις της ζωής του…
Δεν είναι εύκολο να βρίσκεσαι στην γη σ’ αυτούς τους καιρούς… σε άλλους αιώνες, σε άλλους καιρούς, ίσως να ήταν πιο εύκολο, ίσως οι άνθρωποι να ένοιωθαν περισσότερο ασφαλείς… φυσικά, πολλοί σ’ αυτήν την χώρα αμφισβητούν την ασφάλειά τους, κι αυτή η ανασφάλεια είναι μέρος του μετασχηματισμού…
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιοι είναι οι φίλοι σας, ποιος είναι μαζί σας και ποιος όχι – αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που η Τζ. αποκλήθηκε Βράχος: για να μπορεί με ευκολία να κόψει κάποιους ανθρώπους από τον Κύκλο της… Έχουμε πει παλαιότερα πως υπάρχουν πολλοί

Read more

Volos


The surface of your planet has altered…
The actual dimension has shifted a vibration and this allows the earth to move more freely through her own transformation; at the same time makes it more difficult for the common man, let’s call him, to adjust to the environment, to the weather, to the circumstances of his/her own existence…  

It’s not easy to be on the earth at this moment…
In other centuries, in other times it may have been easier, it may have felt more secure or safer… of course, many persons in this particular land are questioning their security, their safety and this is a part of the transformation…

It’s important to know who your friends are, who’s with you or who’s not with you; this is another reason why J. was called Rock: so that she could clearly cut some persons from her Circle…
We’ve said previously that

Read more

Athens


The physical form itself is being altered, is being reformed…
Your child belongs to the new humans arriving to the earth who have adapted to the shifting vibration that’s occurring as a result of the transformation of the earth herself…
All of this may sound far out but you can take it and make use of it… the royalty must accept everything that’s happening in their kingdom if they want to continue to rule
 (F.) I’d like to ask about my relationship with my wife – I fear we’re becoming parents only…
 Families and marriage are institutions and thus crumpling… institutions are finding it difficult to strengthen those pillars to hold up the ceiling…
A general advice: it’s always a better choice to agree to be parents than it is to agree to be husband and wife at this point of the evolution of the human…

Read more

Αθήνα, Ακρόπολη (Μέρα Εκλογών)

Ασφαλώς, όσοι από εσάς είχαν συμμετάσχει μαζί Μας στους Δελφούς, θα έχουν μια ιδέα του τι Σχεδιάζουμε να Κάνουμε σήμερα: Ενώνουμε τους Χώρους… 
αυτοί αντιπροσωπεύονται μέσα στον καθένα σας όπως οι κίονες στον Παρθενώνα…
Αυτό που Θέλουμε να κάνετε σήμερα καθώς θα περπατάτε επάνω στον Αρχαιολογικό Χώρο είναι να γίνετε ένα με μια κολώνα – διαλέξτε οποιαδήποτε σας ελκύει, μπείτε στο κέντρο σας και μετά πηγαίνετε σ’ εκείνην…
Ο στόχος σας είναι να ανακαλύψετε ποιο τμήμα της σας κάνει να αγωνιάτε… γνωρίζετε πως κείτονται σε κομμάτια όπως ακριβώς και ο πνευματικός δρόμος τείνει να εμφανίζεται σε τμήματα ή κεφάλαια και καθώς τώρα δημιουργείτε μια πολύ ισχυρή θεμελίωση…
Οι Δελφοί ήταν μια γραμμή αυτής της θεμελίωσης – αν δεν ήσασταν εκεί, μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας εκεί πριν γίνετε ένα με τον κίονα και θα λάβετε τη θεμελίωση – αυτή είναι η απλότητα του σημερινού διαλογισμού…
Δεν

Read more

Athens, Acropolis (Election Day)


Certainly those of who have joined Us at Delphi may have a suspicion what We plan to do today: We’re bringing the Sites together… these are represented within each of you like the pillars at the Parthenon…
What We want you to do today when you walk on the Site is to become one with the pillar… you choose whichever one that attracts you, you go to your center and then you go to that pillar…
Your goal is to discover which portion of that pillar you have writhen to… you know that they are in pieces and the spiritual path tends to come in pieces or chapters and as you’re building now with a very strong foundation…
Delphi was a line of the foundation; if you weren’t there, you can imagine yourself there first before you become one with the pillar and you will receive

Read more

Athens

You have a very significant role in this Project of securing Greece, in creating an energetic structure on and in this Land itself, security…
Those of you who are the closest to this Source eventually become part of the actual structuring – and there’s a number, there are more approaching… and as you prepare the next phase of Operation to bring other persons here, you have the intention to call the other pillars… for this is what you’re doing e.g. look at the Acropolis, how many pillars were needed to hold the structure solid and strong; you can imagine how many pillars are necessary, you can imagine yourself as a pillar… and if you have this idea when you begin the projection of consciousness, for this is what happens: you project your consciousness out to attract those others who have agreed to participate in the Resurrection of the Golden Days

Read more

Athens

Lifetimes have a tendency to fold one over the other and become a volume like a book…
Of course, you have understood you had many lifetimes, as many as you could fit in one volume that you yourself could pick up and carry… for, once the volume becomes too heavy, then the essence or the entity or spirit, when the existences become too much, then the energy is splattered, not destroyed but broken and spread into many directions to begin again… seeds flying and growing into trees…
You’re on the verge of this, you’ve come to that point in your evolution of deciding ‘do you want to continue? Can you continue to carry such a heavy volume of lifetimes?
Today We intend to move very rapidly through many, many of your existences so that you can finish them up, chapters that you can close so that you can

Read more