Spiritual Healing ~ Delphinians Material

Αθήνα, Φιλοπάππου

Πάντα απολαμβάνουμε τις ολιγομελείς συνάξεις…
Επειδή σε μια μικρή ομάδα, τα άτομα έχουν την τάση να εστιάζονται στον εαυτό τους – αν υπάρχουν πολλά άτομα, υπάρχει πολλή διάσπαση…
Τώρα γνωρίζετε πως η ζωή έχει να κάνει με την αυτογνωσία, με την συμπλήρωση των κενών – και πολύ συχνά, χρησιμοποιείτε άλλους ανθρώπους για να το καταφέρετε: βλέποντας την αντανάκλασή σας στον άλλον, βρίσκετε τον εαυτό σας…

Ο διαλογισμός είναι μια μέθοδος να μπείτε και να βρείτε τον εαυτό σας, γι αυτό είναι τόσο δύσκολο για τους περισσότερους: δεν θέλουν να μείνουν μόνοι τους
Είναι σημαντικό να αποδεχτείτε πως είστε μόνοι σας – εκτός, φυσικά, αν κουβαλάτε άλλον έναν μέσα στην μήτρα σας: είναι η μοναδική φορά στην ζωή σας που δεν είστε αληθινά μόνοι σας
Τώρα θα Θέλαμε να κλείσετε όλοι τα μάτια για μια στιγμή και να φανταστείτε πως είστε απολύτως μόνοι, πως η γη σάς ανήκει

Read more

Athens, Philopappou

We always enjoy small gatherings…
Because with a small group, the individuals have the tendency to focus on themselves; if they’re many persons, there’s a great deal of distraction…
Now you know that Life is about Knowing Yourself, to fill in the blanks; and most often, you use other people to do this: you see your reflection on another and you find yourself…
Meditation is a method to go inside and find yourself; and that’s why it’s so difficult for most people: they don’t want to be alone
It’s important to accept that you are alone; unless, of course, you’re carrying another inside your womb – that’s the only time in life you’re truly not alone…
Now We’d like you all to close your eyes for a moment and imagine that you’re completely alone, that the earth belongs to you and you’re the only one here…
Of

Read more

Athens

If you can see that humans are beginning to scare like rats – and you know that most humans are afraid of rats…
Do you have any idea how afraid rats are of the humans?
It’s a type of mirroring that’s occurring these days and it’s the time to pay the piper as the saying goes…
Just as you see an acceleration within institutions of destruction – there’s an acceleration of a destructive force within all institutions
We’ve been talking about this for many years and now it’s happening in this country… there’s a general attitude of ‘I don’t know’ because when something collapses from the inside, it’s difficult to find the source of destruction, to know where the origin of the fate of humanity is …
To say that these are troubling times would be an understatement but most people don’t want to hear about it, they

Read more

Ταξίδι στις Πηγές (Σιδηρόκαστρο Σερρών – Λουτράκι Αριδαίας)


Πηγές Σιδηροκάστρου (πρωί)

Αυτή είναι μια Επιχείρηση η οποία προετοιμάζεται από όλα τα Ενεργειακά σας Πεδία – πολύ περισσότερα απ’ όσα θα φανταζόσαστε… εμπλέκονται περισσότεροι από σας τις τρεις (Τζ., Ν., Δ.) – είναι θέμα χρόνου: καθώς εμφανίζεται η ανάγκη για υπηρεσία, ο κατάλληλος υποψήφιος θα μπαίνει στη μάχη…

Σχηματίζεται μια Ομάδα…

Γνωρίζεις πως κάποιοι μπαίνουν στην υπηρεσία και μετά αποσύρονται, άλλοι έχουν κληθεί να υπηρετήσουν και έκαναν πίσω ή απέφυγαν τις ευθύνες τους – όλοι, όμως, βρίσκονται παραδίπλα, αποτελούν, ακόμα, το ακροατήριο… αν δεν βρίσκονται μέσα στο γήπεδο – στους πάγκους, κάθονται στις κερκίδες  παρακολουθώντας και περιμένοντας το σήμα για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο…
  
Η Τζαίην έχει την ευθύνη της ενορχήστρωσης της ροής εργαζόμενη πάνω σ’ αυτό όσον καιρό βρίσκεται στην υπηρεσία…

Εσύ μπαίνεις για να βοηθήσεις με την δομή, να δώσεις την συμβουλή σου και να είσαι πηγή δύναμης και υποστήριξης…  
οι μεγάλες ευθύνες σου

Read more

Trip to Springs (Sidirokastro, Serres – Loutraki, Aridaia)


Sidirokastro Spring (morning)

This is an Operation that has been in preparation within all of your Fields – many more than even you would imagine… there are more than three of you (J., N., D.) who are involved in this; it’s a matter of time… 
as the necessity for service appears, the appropriate candidate will step up to battle…

There’s a Team that is being formed
                                                                             
Now you know that some come into service and have been retired, others have been called to service and have stepped back or avoided their responsibilities – but they’re all on the sidelines… they’re still in the audience; if they’re not actually on the playfield or sitting on the bench, they’re sitting on the benches watching and actually waiting for the call to come back…

J. has the responsibility of orchestrating the flow and she has been working on that for

Read more