Spiritual Healing ~ Delphinians Material

Καβάλα

Καθώς κινείσαι προς την κατανόηση της προσωπικής εξελικτικής πορείας σου, έχεις επίσης την ευκαιρία να κατανοήσεις την προοπτική που πρέπει να έχουμε Εμείς βλέποντας τις διάφορες ζωές σου, αναγνωρίζοντας τις κατευθύνσεις τις οποίες προσεγγίζεις… δεν Μπορούμε να βγάλουμε κανέναν σας από την προσωπική του δημιουργία!
Βλέπεις, καθένας έχει το δυναμικό να γίνει ένας θεός στη ζωή του – αυτό σημαίνει πως έχει την δημιουργική δύναμη να σχεδιάσει την ζωή του… Εμείς μπορούμε μόνο να σας εντυπώσουμε κάποιες ιδέες, κάποιες περασμένες ζωές – δεν μπορούμε να ελέγξουμε κανέναν σας… κι αν υποπτεύεστε πως σας Σπρώχναμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μπορείτε ίσως να δείτε πως εκείνη ήταν η κατεύθυνση προς την οποία κατευθυνόσασταν οι ίδιοι, από μόνοι σας  Εμείς απλώς ισχυροποιήσαμε την κίνησή σας, π.χ. αν περπατάτε, Φέρνουμε από κοντά το όχημα έτσι ώστε να μπορέσετε να κινηθείτε με περισσότερη ευκολία και άνεση, καλύτερη κατεύθυνση, χωρίς πολλές διασπάσεις …
Όταν έχετε

Read more

Kavala


As you move along understanding your own evolutionary process, you also have an opportunity to understand the prospective that We must take in viewing your existences, in recognizing the directions in which you’re approaching…
We’re unable to take you – any of you, out of your own creation!
You see, each person has the potential to become a realized god in their existence – this means that you have the creative power to design your own life… We can only impress you with certain ideas, with certain past performances; We can’t control you – any of you…
And if you suspect that We were pushing you in a certain direction, perhaps you can see that that was the direction you were moving in on your own; We only fortified your movement e.g. if you’re walking, We brought along the automobile so that you could move with more smoothness, more

Read more

Kavala

We can begin!

This is not a town for ‘to be exposed’

Each of you who has been close to this Source know that you are protected; and with those changes that are occurring within your earth mother, it’s important that you feel protected in life…

It’s a good affirmation: I am protected!

In this way, if you’re close to a natural disaster or tragic occurrence, you’ll be able to escape if you listen to your intuition…

You know, it’s important to follow your instincts; always you have direct messages from your own spirit… and they’re written inside your minds, you can read them, it’s simply a matter of focusing!

Now what is your main concern at this moment in your life?

Let’s ask Th. as you are a visitor; We welcome you to this group, it’s very harmless!

– (Th.) In general, I’m worried about …

Read more

Αθήνα


Ανοίγουμε έναν Νέο Κύκλο με όσους από εσάς συμμετέχουν για πρώτη φορά… 
είναι σημαντικό να κατανοήσετε πως η ενέργεια κινείται από τον έναν στον άλλον – αυτό συμβαίνει φυσιολογικά, η Ενέργεια κινείται συνεχώς… 
αν το αντιληφθείτε, θα μπορείτε να αναγνωρίζετε διάφορα αρώματα ενέργειας
Οποτεδήποτε έρχεστε σε ευθυγράμμιση ή επαφή ή κοντά σ’ ένα άλλο πρόσωπο, επηρεάζεστε από το ενεργειακό τους πεδίο… μπορείτε να κατατάξετε τους ανθρώπους με απλούς όρους:
είναι στοχαστικοί οπότε είτε εξωτερικεύουν τις σκέψεις τους είτε τις κρατούν για τον εαυτό τους… 
είναι ονειροπόλοι
είναι εγκλωβισμένοι σε ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό επίπεδο π.χ. αν έρθεις κοντά σε κάποιον ο οποίος είναι θυμωμένος, ίσως αρχίσεις να νοιώθεις θυμό ή έξαψη…
επίσης, η αύξηση της συναισθηματικότητας κάποιου του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται ανισορροπίες που υφίστανται σε άλλα ενεργειακά πεδία ή σώματα: μπορεί να φτάσετε να αναγνωρίζετε μια φυσική ασθένεια ή ανισορροπία σε άλλους…
Πρώτα και πάνω απ’ όλα, ο σκοπός

Read more

Athens


We open a New Circle with those of you who are joining for the first time…
It’s important to understand that the energy moves from one person to the next; this happens naturally, always Energy is moving…
if you notice, you can recognize different flavors of energy
Whenever you come into alignment or contact or close to another person, you’re affected by their energy field; you can classify people in simple terms – whether they’re thoughtful or they’re putting their thoughts out or they’re pulling their thoughts in…
whether they’re dreamy
or whether they’re caught in a specific emotional plane e.g. if you get close to somebody who’s angry, you might start to feel anger or heat…
Also, increasing one’s sensitivity allows them to notice imbalances that exist in other energy fields or forms: you might come to recognize a physical disease or imbalance in others…
First and

Read more